Het Atrium: The Next Step

Op donderdag 9 november wordt de tweede editie van The Next Step gehouden. Dit is een beurs waar leerlingen van het praktijkonderwijs en hun ouders zich kunnen oriënteren op de toekomst.


De beurs wordt verdeeld in twee dagdelen: de ochtend is vooral bestemd voor het VSO en richt zich op verschillende vormen van dagbesteding. In de middag is het de beurt aan leerlingen met arbeidsvermogen die met een baan van school zullen gaan, zoals leerlingen van het Praktijkonderwijs. Diverse bedrijven zullen zich als mogelijk toekomstige werkgevers presenteren. Daarnaast zijn er een aantal medewerkers van de gemeente Zoetermeer. Zij kunnen ouders en leerlingen informeren over mogelijke hulp bij het vinden van een baan. Ook kunnen zij uitleg geven over het aanvragen van het advies beoordeling arbeidsvermogen, rol van het UWV bij het opnemen in het doelgroepen register, hoe een loonwaarde meting in zijn werk gaat etc.

Waarom The Next Step?
Binnen onze school besteden wij aandacht aan arbeidstoeleiding en uitstroom vanuit school naar werk. Bij de uitstroom van leerlingen werken wij sinds 2015 nauw samen met de omliggende Gemeenten. De Gemeente waar de leerling woont is de Gemeente die betrokken is bij de uitstroom
van die bewuste leerling. The Next Step is een initiatief van de Gemeente Zoetermeer i.s.m. de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs binnen deze Gemeente. The Next Step heeft tot doel de leerlingen in een vroeg stadium kennis te laten maken met mogelijke
beroepen en bedrijven om in de toekomst uit te stromen. Bedrijven en organisaties laten zien wat kan en laten dat ook ervaren door leerlingen op de beurs dingen te laten doen. Er wordt geprobeerd de beurs zo interactief mogelijk te maken.

Voor wie?
The Next Step is voor de leerlingen uit het derde en vierde jaar van Het Atrium. Zij worden begeleid door hun mentor en de praktijkleerkrachten die ook aanwezig zijn bij de beurs.

The Next Step wordt gehouden op donderdag 9 november tussen 13.30-15.00.