EVEN VOORSTELLEN… DHR. TIMMERMAN

Met heel veel trots en enthousiasme kan ik u vertellen dat Mavo Zoetermeer officieel is gestart. Op maandag 7 januari zijn de docenten voor het eerst bij elkaar gekomen.

Op deze eerste bijeenkomst hebben wij gezamenlijk gekookt. Tijdens het koken hebben wij kennisgemaakt met elkaar en ideeën gedeeld. Momenteel zijn we druk bezig om deze ideeën vorm te geven en heeft Mavo Zoetermeer al echt een fundament.

Dit moment wil ik ook gebruiken om mij persoonlijk voor te stellen aan jullie. Mijn naam is Sjoerd Timmerman en ben 33 jaar. Begin december ben ik benoemd als schoolleider van Mavo Zoetermeer. Bijna 11 jaar lang heb ik, als docent geschiedenis, op het Picasso Lyceum gewerkt. Naast het lesgeven heb ik ook veel energie gelegd in de ontwikkeling van het onderwijs.

Op Mavo Zoetermeer wil ik samen met leerlingen, collega’s en ouders bouwen aan het onderwijs waarop wij trots zijn. Naar mijn idee moeten hierin persoonlijke aandacht, structuur, veiligheid, respect en betekenisvolle lessen gewaarborgd zijn.

Ben je nieuwsgierig of  geïnteresseerd? Zorg dan dat je in contact komt met ons!

Tot snel!

Sjoerd Timmerman