Het Atrium – De Medezeggenschapsraad

Ook op het Atrium is de MR actief. Er zijn meerdere malen per jaar vergaderingen en gesprekken. Jaarlijks stelt de MR een jaarverslag en een missie-en activiteitenplan op. Indien u deze wilt lezen is dit opvraagbaar bij onze school.