Samenwerkingspartners

De voordelen van de stichting
Zoals uit het toelatingsbeleid binnen de SSVOZ blijkt, streeft de school er uitdrukkelijk naar de nieuwe leerlingen zoveel mogelijk op de juiste plek binnen de school te plaatsen en ze daar te begeleiden tot het moment dat ze, geslaagd, de school kunnen verlaten. Voor alle scholen binnen de stichting geldt heel speciaal dat de school veel zorg besteedt aan een gerichte determinatie. De school streeft er uitdrukkelijk naar, de leerlingen binnen het eigen onderwijsaanbod optimaal tot hun recht te laten komen. De keuze voor de onderwijsrichting wordt gemaakt, deels op harde criteria, deels in goed overleg tussen alle betrokkenen, thuis en op school. De school streeft er mét u naar, uw kind binnen de gestelde termijn aan het juiste, zo hoog mogelijke diploma te helpen.

De SSVOZ kent een intensief systeem van leerlingbegeleiding en veelvuldig overleg tussen de mentoren en afdelingsleiders van de eerste leerjaren en de decanen onderbouw; eventueel worden zij gesteund door speciale functionarissen voor studie- of leerlingbegeleiding. Sleutelfiguur is uiteraard altijd de eigen mentor van het kind. Betrokken medewerkers hebben regelmatig overleg met elkaar over de doorverwijsmogelijkheden binnen en buiten de eigen school. Een verwijzing buiten de SSVOZ is in normale omstandigheden eigenlijk nooit aan de orde. De Stichting heeft immers alle kwalificerende onderwijsniveaus binnen het voortgezet onderwijs in huis!

Samenwerking met het vervolgonderwijs

De stichting werkt intensief samen met andere scholen, instellingen en bedrijven in de regio. Zo bundelt het Regionaal Samenwerkingsverband VO-SVO alle expertise die noodzakelijk is om de leerling die meer ondersteuning nodig heeft, optimaal te begeleiden. De aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs in de regio is sterk verbeterd door het instellen van een samenwerkingsverband met het ID-College. Daarnaast bestaan er contacten met het bedrijfsleven in de omgeving. Samenwerkingsprojecten vinden ook plaats met De Haagse Hogeschool en de universiteiten van Delft en Leiden. De stichting participeert daarnaast in netwerken met andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.