Stedelijk College

Het Stedelijk College vindt het van belang aanzienlijk méér te bieden dan de voor het diploma noodzakelijke leerstof. De keuze voor een 60-minutenrooster stelt ons daartoe in staat en dit op een duidelijk gestructureerde wijze. Door dit 60-minutenrooster kunnen wij uw kind bijvoorbeeld allerlei hulp- en talentenuren aanbieden.

Omdat het Stedelijk College ook voorhoedeschool voor Informatie- en Communicatie Technologie is, zal het onderwijs dat met behulp van computers (iPad, cd-rom, internet) gegeven wordt, de komende jaren snel toenemen. De docenten en overige medewerkers van het Stedelijk College zijn, voor zover nog nodig, nageschoold.

Het Stedelijk College wilt de meerwaarde die brede scholengemeenschappen kunnen bieden, realiseren binnen een aantal kaders. De school biedt onderwijs ‘op maat’, door middel van duidelijk geprofileerde leerwegen, onder handhaving van een redelijke kleinschaligheid en met behulp van een optimale leerlingbegeleiding.

Enkele uitgangspunten

Het Stedelijk College biedt duidelijk geprofileerde leerwegen aan: de basis-, de kaderberoepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. De wijze waarop aan deze leerwegen vorm wordt gegeven, biedt goede mogelijkheden voor de interne doorstroming van uw kind. De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk een optimale leerlingbegeleiding toe te passen. Het Stedelijk College biedt een leerlinggerichte vorm van onderwijs die gekenmerkt wordt door een grote mate van zorgvuldigheid.
Door middel van gerichte personeelszorg en het openstaan voor ouder- en leerlingparticipatie stimuleert de school de betrokkenheid van alle geledingen. Het Stedelijk College zal voortdurend inspelen op nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor blijvend een vernieuwingsgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod kan worden gegarandeerd.