Alles over SSVOZ

Op deze website wordt informatie over onze scholen gegeven.
Niet alleen over onze visie, missie en onderwijskundige zaken, maar ook over de organisatie.

De Stichting SVOZ staat midden in de maatschappij en wil daar een voortrekkersrol in spelen. Spannende en ingrijpende ontwikkelingen, zoals de rol van ICT in het onderwijs én in veel beroepen, de invoering van passend onderwijs, de toename van vluchtelingen (ook in het onderwijs), duurzaamheid en wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol bij het formuleren van onze doelstellingen.  

Wij leven in een omgeving, die voortdurend verandert en invloed heeft op de manier, waarop wij het onderwijs aanbieden. Dit vraagt flexibiliteit en professionaliteit, zodat we in staat zijn de ontwikkelingen steeds te vertalen naar ons onderwijs en hierop in te spelen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke opdracht en nemen verantwoordelijkheid voor deze taak. Ook conformeren we ons aan het zogeheten ‘Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs’. Hierin hebben de VO-raad (als vertegenwoordiger van schoolbesturen en scholen in het VO) en het ministerie van OC&W afspraken gemaakt over prioriteiten, doelstellingen, maatregelen en investeringen in het voortgezet onderwijs.

De Stichting SVOZ zorgt voor een voldoende, breed, gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijsaanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Zoetermeer. De stichting biedt een volledig en samenhangend geheel van opleidingen voor voortgezet onderwijs, waarbij het ontwikkelen van de talenten van de leerling – individueel of groepsgewijs – centraal staat.

Deze missie wordt vertaald in een motto voor het Stedelijk College, gericht op de meer praktisch ingestelde leerling: ‘Samen werken aan jouw talenten’ en in een motto voor het Picasso Lyceum, gericht op de meer theoretische leerling: ‘Talenten ontwikkelen tot prestaties’. Daarnaast hanteert het Picasso Lyceum het motto ‘Onderwijs op maat voor jou!’. Het motto van Het Atrium is: ‘Samen jouw talenten ontwikkelen’.