ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Een onderwijsinstelling, zoals de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, kan onder voorwaarden door de Belastingdienst worden aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI status kunnen wij gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

De Stichting SVOZ is door de Belastingdienst op 24 september 2013 met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 aangemerkt als ANBI. Met het verkrijgen van deze status verplicht de stichting zich tot het publiceren van bepaalde informatie. Wij beschikken over een uitgebreide website, waarop u de desbetreffende onderwerpen kunt vinden en waarop u via tabbladen toegang krijgt tot meer gedetailleerde informatie.

Officiële naam – Adresgegevens
Nummer – KvK KvK 27272712
RSIN – 814050037
Post- en bezoekadres –Adresgegevens
Doelstelling organisatie – Organisatie
Doelstelling organisatie – Visie op onderwijs
Hoofdlijnen beleid – Picasso Lyceum
Hoofdlijnen beleid – Stedelijk College
Hoofdlijnen beleid – Het Atrium
Bestuurssamenstelling – College van Bestuur
Bestuurssamenstelling – Raad van Toezicht
Bestuurssamenstelling – Directie
Beloningsbeleid bestuur – College van Bestuur
Beloningsbeleid medewerkers – Medewerkers
Actueel verslag activiteiten – Scholen op de Kaart
Actueel verslag activiteiten – Jaarverslag Baten en Lasten Jaarrekening