Onderwijsaanbod

De opzet van het onderwijsaanbod binnen SSVOZ.

Picasso Lyceum (Paletsingel)

Op het Picasso Lyceum kun je terecht voor een gymnasium-, atheneum-, havo- en TOPmavo-opleiding. Bij ons op school hebben we verschillende soorten brugklassen. Op advies van de basisschool kun je bij ons beginnen in een gymnasium brugklas, een atheneum/havo brugklas, een TOPmavo/havo brugklas en een TOPmavo brugklas. Voor de eerste klas van het gymnasium is een vwo-advies vereist. Na de brugklas komen de leerlingen in 2 gymnasium, 2 atheneum, 2 atheneum/havo of 2 TOPmavo.


Stedelijk College (Van Doornenplantsoen)

Het Stedelijk College biedt vmbo voor alle leerwegen. De school biedt de volgende programma’s:

 • Mavo Theoretische leerweg
 • Programma Bouwen, wonen & interieur
 • Programma Economie & Ondernemen
 • Produceren, installeren en Energie
 • Programma mobiliteit & transport
 • Programma Zorg & Welzijn
 • Programma Z&W – sport
 • Programma Groen

Voor toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) geldt een verplichte speciale procedure. Het basisonderwijs is daarover geïnformeerd.

Tevens hoort het Leerwerktraject tot de mogelijkheden. De leerlingen kunnen diploma’s behalen in een groot aantal richtingen. Deze diploma’s bieden toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs.


Het Atrium (Dr. J.W. Paltelaan)

Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs. Het onderwijs op Het Atrium is erop gericht de positieve kwaliteiten van leerlingen te versterken. We benadrukken wat de leerling goed kan en oefenen daar waar ontwikkeling mogelijk is. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op 1 van de 4 uitstroomprofielen:

 • Arbeid
 • Arbeid & leren
 • Beschermde arbeid
 • Dagbesteding

Uitdagend onderwijs vergt een team van specialisten

Het team van de SSVOZ (meer dan 200 personen) telt diverse specialisten. De docenten, maar ook de leden van het onderwijsondersteunend personeel, maken bij voorkeur deel uit van één locatie met één gespecialiseerd onderwijsaanbod. Zo hebben de vmbo-docenten met name kennis van dit type onderwijs. De lyceumafdeling telt haar eigen, gekwalificeerde docenten. De beroepsgerichte programma’s kennen weer andere specialisaties. Een aantal directie- en staffunctionarissen geeft leiding aan het geheel en bewaakt namens het bestuur de overkoepelende kwaliteit, van toelatingsbeleid tot en met eindexamenresultaten.