Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de Stichting, dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en dat – in de werkgeversrol – toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

– de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter
– de heer  drs. P.H.A.M. Huijts, lid
– de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid
– de heer mr. J. de Haan, lid
– de heer M. el Mokaddem, lid
– mevrouw G. de Jong, lid
– mevrouw B. van der Burg, lid

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht hebben individueel recht op een vergoeding voor geïnvesteerde tijd en gemaakte onkosten.

De vergoedingsbedragen per persoon per kalenderjaar bedragen:

  • Voor de leden van de Raad van Toezicht : maximaal bruto € 3.125,-
  • Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht : maximaal bruto € 6.250,-

Correspondentieadres:
Voorzitter Raad van Toezicht,
Doornenplantsoen 1,
2722 ZA Zoetermeer.