Strategisch beleidsplan

In het strategisch beleidsplan presenteert de Stichting Stedelijk Voorgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) haar speerpunten voor de periode 2016-2020. Dit beleidsplan is tot stand gekomen door intensieve gezamenlijke werksessies binnen de directievergadering met als resultaat een gezamenlijk gedragen plan, waarbij alle betrokkenen de missie, visie en kernwaarden actief uitdragen. Hiermee ontwikkelt de stichting zich van een structuur, die het Stedelijk College, Het Atrium en het Picasso Lyceum alleen formeel en juridisch verbindt, tot een intensieve samenwerkingsorganisatie, waarbinnen alle betrokkenen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor het geheel.

Vanuit deze verbinding worden wij wie wij durven te zijn.