Verantwoording

Scholen op de kaart

De website scholenopdekaart.nl is van basisscholen en middelbare scholen in Nederland en toont informatie over het onderwijs en de resultaten.

De website is gestart om basisscholen met elkaar te kunnen vergelijken. In oktober 2014 is de informatie van de middelbare scholen toegevoegd aan deze website en staan ook de schoolvensters van het Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium online.

Schoolprestaties worden op een identieke wijze gepresenteerd, waardoor het mogelijk is scholen te vergelijken met andere scholen in Zoetermeer en in Nederland. Belanghebbenden van een school, zoals (toekomstige) leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen hierdoor zien hoe een school het doet ten opzichte van andere scholen. Het Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium stellen op de website cijfers beschikbaar over o.a. het aantal leerlingen, behaalde diploma’s en certificaten, onderwijstijd, leerling-zorg, schoolkosten, personeelsopbouw en kwaliteitszorg. De informatie is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Wij hebben de ruimte om een toelichting en/of verduidelijking op de cijfers te geven.

De cijfers geven samen een genuanceerd en afgewogen beeld van onze schoolprestaties, maar ook van de sfeer en de tevredenheid bij leerlingen en ouders/verzorgers. Op deze manier kan een veel preciezer, maar vooral veel breder beeld worden gegeven van onze schoolprestaties dan tot nu toe gebeurt op bijvoorbeeld de websites van de Onderwijsinspectie en Elsevier.

• Klik hier voor Verantwoording Picasso Lyceum.

• Klik hier voor Verantwoording Stedelijk College.

• Klik hier voor Verantwoording Het Atrium.