Stedelijk College: Praktijkexamens 100% behaald!

Met veel trots kunnen wij vertellen dat alle leerlingen uit het vierde leerjaar die hebben deelgenomen aan de praktijkexamens voor dit onderdeel zijn geslaagd. Alle leerlingen hebben voor dit onderdeel een voldoende behaald.

Dit is een hele knappe prestatie van zowel onze leerlingen als onze docenten.

Woensdag 13 juni volgen de uitslagen van de schriftelijke examens. We weten dan of de leerlingen voor het gehele examen geslaagd zijn.